Lopende acties

Maak kans op een Kerst-Chef bij jou thuis!

Tag en Winactie

Iedereen wil toch een echte professionele kok op kerstavond in de keuken?

kerstdiner

 

Actievoorwaarden

Vanaf 6  t/m 15 december kun je iemand taggen in het Facebook bericht die deze prijs het meest verdient, omdat hij of zij heel speciaal voor jou is of iets heel bijzonders voor een ander gedaan heeft. Uit de meest originele en bijzondere reacties worden twee personen gekozen die de kok voor kerst winnen.

De winnaars worden op maandag 16 december 2019 online bekend gemaakt. Op kerstavond (dinsdag 24 december) gaan de chefs bij 2 gezinnen voor maximaal 2 x 6 personen koken.

Algemeen:

 1. Win een Kerst-chef bij jou thuis tag en winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door winkelcentrum Amstelplein Uithoorn.
 2. De looptijd van de Actie is van vrijdag 6 t/m zondag 15 december 2019.
 3. Op maandag 16 december worden de prijswinnaars online op facebook bekend gemaakt. Tevens zal de winnaar een bevestiging per e-mail ontvangen. Wordt er door de prijswinnaar niet binnen 24 uur gereageerd op deze correspondentie dan is organisatie gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

Deelname:

 1. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 2. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie of werkzaam is in het winkelcentrum.
 3. De selectie van de prijswinnaars (2 x 1 persoon) en de daaraan verbonden prijs geschiedt op basis van selectie door (afgevaardigde van) het bestuur van winkelcentrum Amstelplein.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 6. Bij weigering of andere reden van niet in ontvangst nemen van de prijs vervalt deze aan de organisator en kan niet ingewisseld worden voor contant geld.
 7. De meest originele inzending wint een chef-kok voor een kerstdiner bij hem of haar thuis voor maximaal 6 personen.
 8. De menu’s mogen gekozen worden uit alle menu’s via https://kookevenementen.nl/diners.html

Inbegrepen in de prijs zijn: voor maximaal € 100,00 aan ingrediënten. Dit wordt met de winnaars besproken.

 1. Er is 2x een chef-kok bij de prijswinnaar thuis te winnen. De keuze van de chef-kok zal door het Kookers.nl geschieden.
 2. De chef-kok die bij jou thuis het kerstdiner komt klaarmaken neemt zelf de kookbenodigdheden mee.
 3. Het tijdstip waarop het diner gaat beginnen is in overleg met de prijswinnaar. Ongeveer 2 uur voordat de gasten aan tafel willen is de kok aanwezig in verband met de voorbereidingen.
 4. Het kerstdiner is excl. borden/bestek, decoratie en dranken. Dit dient de prijswinnaar zelf te regelen.
 5. De kok kan met prijswinnaar afstemmen hoe snel ze de gerechten achter elkaar willen.
 6. Op de avond van het kerstdiner wordt er een foto van het moment genomen. Deze wordt geplaatst op onze facebookpagina.
 7. Ook wordt er een quote van de prijswinnaar geplaatst op onze facebookpagina.

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie gaan deelnemers akkoord met aan de Actie verband houdende publiciteit. De deelnemers ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Slotbepalingen

 1. Winkelcentrum Amstelplein behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 2. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
 3. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het bestuur van winkelcentrum Amstelplein Uithoorn.
 5. Vragen of Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan jvandervlist@maerschalk.nl, waarna binnen een week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.